Begin april kwam er van de Historische Vereniging Oud-Bennekom (HVOB) een nieuwsbrief binnen. Op zich niet heel vreemd, want er wordt vrijwel iedere maand eentje verzonden. In deze stond echter een bericht dat leden een kopie van een fotoalbum kon aanschaffen. En wel over huis Boekelo. Nu heeft er nooit een familie uit mijn stamboom in dit huis gewoond, maar toch trok het mijn aandacht.

Vorig jaar heeft de vereniging veel aandacht besteed aan dit huis en ook een bouwkundig onderzoek laten doen. Hieruit is gebleken, dat het huidige huis er niet hetzelfde uitzag zoals honderd jaar geleden. Om te bepalen hoe vaak het gebouw aangepast is en hoe het er mogelijke eerst uitzag is er het bouwkundig onderzoek gedaan. Tijdens het onderzoek is er ook ontdekt dat er een fotoalbum bestond van het huis. Waar deze zich bevond was echter niet duidelijk. Het eerste vermoeden ging uit naar het Nationaal Openluchtmuseum, maar dat werd daar ontkend. Uiteindelijk bleek het album toch hier te liggen en is sindsdien overgedragen aan de vereniging. Het album, welke is samengesteld door Max van Hoffen, is sindsdien gedigitaliseerd en eenmalig uitgebracht voor de leden.

Enkele pagina’s uit het fotoalbum over het huis Boekelo

Het is een mooi album geworden van hoogwaardige kwaliteit. Het papier voelt goed en de foto’s zien er prachtig uit. In het hele boek is slechts één pagina die van mindere kwaliteit is. Het betreft hier een brief welke uitvergroot is. Hierdoor is de kwaliteit van de afbeelding slecht, maar deze pagina is slechts de uitzondering op de regel. Naast de foto’s van het huis zijn er dus ook aanverwante krantenknipsels en brieven in terug te vinden. De foto’s geven een mooi beeld van het huis en er is eveneens een enkele afbeelding te vinden van het drop Bennekom, gezien vanaf het dak van het huis. De brieven, welke de correspondentie voorafgaande aan de restauratie na de oorlog, schetsen een goed beeld van de moeite en energie die het koste om de restauratie gedaan te krijgen. Het is hierdoor een mooi en interessant boek geworden welke de situatie in de jaren 1940 tot aan de jaren 1950 weergeeft.

Het boek is aan 72 geïnteresseerde leden verkocht en is eveneens in te zien in de bibliotheek van de HVOB. Meer informatie over het ontstaan van het boek is terug te vinden op de website van de HVOB in het artikel “Het album van Max weer terug in Bennekom“.

Categorieën: boekrecensie