Zoals ik al eerder schreef, is er in Ede een gereconstrueerd bevolkingsregister aanwezig. Hierin staan van personen niet alleen zijn eigen naam, maar ook de namen van de ouders, echtgenote en kinderen. Eveneens is er te zien op welke plekken iemand gewoond heeft. Dit klinkt ideaal en dat is het ook. Echter is de exacte plek vaak moeilijk te achterhalen.

Zo vond ik informatie over een van mijn voorvaderen. Een locatie waar hij gewoond had was ‘Bennekom 272’. De plaatsnaam is in ieder geval duidelijk, maar wat is die ‘272’? Is dat het nummer van een perceel?

Om dit te achterhalen heb ik contact opgenomen met het Gemeentearchief van Ede. De e-mail wisseling die daarop volgde heeft mij bijzonder veel (nieuwe) informatie gebracht.

Zo werd mij verteld dat er in het archief een document is met de titel ‘Reconstructie Huisnummers BENNEKOM. DORP Ba . 1818 – 1962’. Dit document is samengesteld door J.G. Hartgers en bevat een straatnamenreconstructie. Dit wil zeggen, dat er vernummeringen van de vorige eeuw in terug te vinden zijn. Aangezien het document niet volledig is, zijn niet alle huisnummers er in terug te vinden. Een globaal idee kan het dan echter nog wel geven.

Mijn voorouder zou dus aan ‘Bennekom 272’ gewoond moeten hebben. Dit in de periode van 1888 tot 1900. Helaas kwam dit huisnummer niet voor in het document. De nummers 274 tot en met 277 echter wel. Deze zijn later terug te vinden in de Molenstraat. De kans is dus groot, dat nummer 272 ook aan de later geheten Molenstraat heeft gelegen.

Het duurde echter tot 1921 voordat er gebruik werd gemaakt van ‘officiële’ straatnamen. Voor die tijd werden de huizen geteld. Hoe lager het nummer, hoe dichter het bij de kern van het dorp, en dus ook de kerk, lag. Nummer 272 ligt dus een behoorlijk eind van de kern af.

Een ander huisnummer dat ik tegenkwam, was ‘Bennekom 126’. Mijn voorvader is in 1907 in dit huis getrokken. Deze woning was wel terug te vinden in het document. In het register zelf was al af te lezen dat het ging om de ‘Hullenbergpark 126’. Deze straat bestaat nu niet meer en was waarschijnlijk de officieuze straatnaam. In het document van de reconstructie van huisnummers staat dat de woning aan deze straat in 1921 een officiële straatnaam krijgt. Vanaf dat moment heet de straat Hullenberglaan en wordt het huisnummer omgenummerd naar nummer 1.

Het genoemde document is op dit moment overigens niet via ArchieVal in te zien. Dit omdat er nog niet duidelijk is hoe de informatie het beste ontsloten kan worden. Dankzij het Gemeentearchief Ede heb ik het document echter wel mogen ontvangen.