Hermanus is geboren op 13 juli 1841 om zes uur ’s ochtends te Bennekom. Zijn ouders zijn  Willabartus van den Brink (1811–1846) en Hendrina Fredriks (1812-?).

Geboorteakte – Hermanus van den Brink (1841)

Op 19 jarige leeftijd schrijft hij zich in voor de Nationale Militie. Uiteindelijk valt zijn lotingsnummer buiten de geselecteerde nummers en hoeft hij niet te dienen. Wel geeft het register een omschrijving van hem:

lengte: 1 el 650 strepen (= 1.65 meter)
aangezicht: rond
voorhoofd: laag
ogen: blauw
neus: gewoon
mond: gewoon
kin: rond
haar: bruin
wenkbrauwen: bruin
merkbare tekenen: geen

Wanneer hij 25 jaar is, wil hij met de zes jaar jongere Jantje van Laar (1847-1890) trouwen. Waarschijnlijk kennen zij elkaar van hun werk. Hermanus is namelijk boerenknecht en Jantje een boerenmeid. Na de afkondigingen op 10 en 17 februari 1867 volgt op 23 februari het huwelijk.

Zowel de vader van Hermanus, Willabartus, als de moeder van Jantje zijn op het moment van het huwelijk al overleden. De naam van de vader van Hermanus zorgt in eerste instantie nog voor verwarring. In het ene document wordt hij namelijk Willebartus genoemd en in een ander document Willabartus. Zowel Hermanus als de getuigen hebben bij het huwelijk aangegeven dat het echter om dezelfde persoon gaat.

Nadat de moeder van Hermanus en de vader van Jantje hun toestemming geven zijn Hermanus en Jantje “door den echt aan elkander verbonden”.

Bij het ondertekenen van de huwelijksakte geeft Jantje aan dat zij niet kan ondertekenen, omdat ze nooit heeft leren schrijven.

Uit dit huwelijk komen zeven kinderen.

Hij overlijdt kort voor zijn 62e verjaardag op 2 juli 1903.

Overlijdensakte – Hermanus van den Brink (1841-1903)


Kinderen
 1. Willebartus van den Brink (1868-1919)
 2. Willemina van den Brink (1870-1926)
 3. Hendrik van den Brink (1874-1930)
 4. Jacob van den Brink (1878-1880)
 5. Jacoba Hendrina van den Brink (1882-1905)
 6. Jacob van den Brink (1885-1922)
 7. Evert Jan van den Brink (1888-1964)

Bronnen

FamilySearch

Details uit bronnen
Geboorte Hermanus van den Brink, 13-07-1841

Aktenummer:      151
Aktedatum:      14-07-1841
Akteplaats:      Ede
Geboortedatum:    13-07-1841
Geboorteplaats:    Bennekom (Ede)
Kind:         Hermanus van den Brink
           Geslacht: Man
Moeder:        Hendrina van den Brink
           Leeftijd: 29
           Beroep: geen beroep vermeld
Vader:        Willebartus van den Brink
           Leeftijd: 30
           Beroep: -klompenmaker
Aktesoort:      Normaal
Toegangsnummer:    0207 Burgerlijke stand Gelderland
Inventarisnummer:   5314
Overlijden Hermanus van den Brink, 02-07-1903

Aktenummer:      157
Aktedatum:      03-07-1903
Overlijdensdatum:   02-07-1903
Overlijdensplaats:  Ede
Overledene:      Hermanus van den Brink
           Leeftijd: 61 Jaar
           Doopplaats: Bennekom (Ede)
           Geslacht: M
           Beroep: arbeider
Weduwnaar van:    Jantje van Laar
Moeder:        Hendrina van den Brink
           Beroep: zonder beroep
Vader:        Willebartus van den Brink
           Beroep: arbeider
Aktesoort:      N
Toegangsnummer:    0207 Burgerlijke stand Gelderland
Inventarisnummer:   8273