Sinds kort is het Gelders Archief de overlijdensakten uit de periode 1951-1960 aan het indexeren. Dit doen zij via het platform van VeleHanden, een crowdsourcingwebsite waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties te ontsluiting aanbieden.

Het project dat onlangs is begonnen heeft de naam “Met oprechte deelneming” gekregen. Niet de titel, maar de beschikbare regio’s trokken mij naar dit project. Zo zijn er overlijdensakten van Ede alsook Harderwijk te indexeren, de twee gemeenten waar veel van mijn voorouders wonen.

In de voorkeuren kan worden aangegeven dat je wil helpen om deze specifieke plaatsen te helpen ontsluiten. Alleen het selecteren van deze twee gemeenten leidt al tot een totaal van 2332 scans, welke veelal twee akten bevatten. Wanneer er geen voorkeur voor gemeente wordt aangegeven, dan is het totaal aantal scans zelf meer dan 50000. Wanneer je je bedenkt dat, wanneer het voorspoedig gaat, er ongeveer 10 scans in een uur worden verwerkt, dan gaat het een behoorlijke tijd duren voordat alles is ingevoerd.

Nu zul je je misschien afvragen waarom iemand dit wil doen.

Allereerst is het natuurlijk voor iedere stamboomonderzoeker erg belangrijk om dergelijke informatie ter beschikking te hebben. En het helpen indexeren zal het beschikbaar maken van deze gegevens alleen maar versnellen. Daarnaast staat er ook nog iets tegenover. Zo verdien je punten voor iedere akte die je indexeert, namelijk twee punten. En nadat de door jou ingevoerde akte is gecontroleerd, ontvang je er nog eens twee. Deze punten kun je uiteindelijk inwisselen voor verschillende activiteiten en cadeaus.